สาย 70 รถน้อยมาก นานๆ มาทีนึง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 70 รถน้อยมาก นานๆ มาทีนึง ช่วยเพิ่มรถด้วย แจ้งไปหลายครั้งแล้ว