ทำไมถนนกิ่งแก้ว จึงไม่มีรถขสมกหรือรถตู้วิ่งผ่านเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนสายกิ่งแก้ว (บางพลี)ไม่มีรถเมล์หรือรถตู้ขสมกวิ่งผ่านเลย ทั้งๆที่เป็นเส้นทางที่มีชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เยอะ รบกวนให้ทางขสมกช่วยพิจารณาให้มีการเดินรถในเส้นทางนี้ด้วยนะคะ ปล.เคยมรรถตู้วิ่งเส้นนี้ออกจาสนามบิน แต่ตอนนี้ยกเลิกไปหมดแล้ว