จากสายใต้ใหม่ ไป กระทรวงสาธารณสุข ใช้สายไหนบ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ลงรถ บขส. ที่สาบใต้ใหม่ เช้านี้ครับ จะเข้าประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขครับ