ติดป้ายประกาศ "รถเสริม"

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบัน รถเมล์ปรับอากาศ ปอ 509 จะมีรถเสริมค่อนข้างเยอะ คือจะวิ่งจาก บางแค สิ้นสุด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีหลายคันมากที่ไม่มีป้ายแสดงบอกหน้ารถเมล์ หรือข้างรถยนต์ ว่าเป็นรถเสริม เมื่อขึ้นไปแล้วจึงได้ทราบจากกระเป๋ารถเมล์ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ช่วยปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ป้ายประกาศควรแสดงไว้ในจุดที่มองได้เห็นเด่นชัด เขียนให้เห็นชัดด้วยว่า "รถเสริมอนุสาวรีย์ชัยฯ" หรือ เสริมแค่ไหนก็ว่ากันไป เพื่อผู้โดยสารขึ้นไปจะได้ไม่เสียเที่ยว เสียเวลา หรือเสียค่าโดยสารในการต้องต่อรถโดยใช่เหตุ หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการปรับปรุงโดยด่วนนะต่ะ