ขวาตลอดไม่ต้องจอดสักป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ. 543 และ 114 บ่อยมากที่ไม่จอด หน้า รพ.ภูมิพล ครับ