แผนที่เดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีแผนที่เดินรถที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ารถประจำทางสายใด ผ่านป้ายไหนบ้าง เพื่อเอื้ออำนวยให้กับผู้ที่ใช้รถเมล์ประจำวัน และยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก หากขสมก. มีแผนที่นี้ อาจจะสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถประจำทางกันมากขึ้น