รพ.โรคทรวงอก ไป รพ.แพทย์ปัญญา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามสายรถโดยสารประจำทาง ต้นทางจาก รพ.โรคทรวงอก ไปปลายทาง รพ.แพทย์ปัญญา ทั้งเส้นทางตรงต่อเดียว หรือต่อรถ อาจจะเป็นปลายทางในบริเวณใกล้เคียงก็ได้ครับที่ต่อรถน้อยครั้งที่สุด ขอบคุณมากครับ