สอบถามสาย 57และ 81

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมย์สาย 81, 57 วนใต้สะพานพระราม 8ไปทาศริราชอย่างเดียวหรือป่าวค่ะ จากใต้สะพานพระราม8 เราต้องการไปเซ็นทรัลปิ่นเราต้องนั่ง สายอะไรไปแทนค่ะ