จากโชคชัย 4 ไปลานพระรูปทรงม้านั่งรถยังไงบ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ด้วยการนั่งรถประจำทาง จากโชคชัย 4 ไป (สวนอัมพร) ลานพระรูปทรงม้านั่งรถยังไงบ้างครับ