รถเมล์สาย140 ไม่ยอมจอดรับผดส ที่ป้ายตรงข้ามศูนย์ไตราชนครินทร์ (ป้ายรร.99)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่22มิถุนายน2559 เวลา17:47นาฬิกา รถเมล์140 ทะเบียน 15-3729 ไม่จอดรับผดสที่ป้ายตรงข้ามศูนย์ไตเทียมราชนคริทร์ถนนพญาไท ทั้งๆที่มีป้ายรถและที่พัก ผดส และผมก็โบกแล้ว วันถัดมาวันที่23มิถุนายน2559 เวลา17:57 รถเมล์140 ทะเบียน 15-3725 ก้อเหมือนเดิมโบกแล้วแต่ไม่เข้าป้ายสถาบันไตเทียมราชนคริทร์ ถนนพญาไทเช่นกัน ไม่ทราบว่าป้ายรถที่ว่านี้มีการยกเลิกรับ ผดส หรือครับ ไม่เห็นมีป้ายติดแจ้ง รบกวนตรวจสอบ สอบสวนคนขับทะเบียน2คันที่ว่าด้วยครับ