ขอชมเชยพนักงานขับรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถสาย ปอ.134 คุณโอภาส วารีผล นอกจากจะขับรถดีแล้วยังคอยบอกป้ายรถเมล์ตลอดทางด้วยค้ะ