195 รถเมล์ขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยปรับการเดินรถสาย 195 ให้หน่อยค่ะ รถเมล์ขาดระยะช่วงเวลาเร่งด่วน รอรถนานกว่าหนึ่งชั่วโมง