จะไป มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีรถสายไหน วิ่งผ่านบ้างครับ หากจะนั่งจากหมอชิต หรือสายใต้ไหม่ สายไหนสะดวกกว่ากัน