รถเมล์ สาย 72 พนักงานขับรถคุยโทรศัพท์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 72 เบอร์ 74-40373 คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ ส่งเสียงดัง