เอารถสาย 138 ไปตรวจสภาพ ไม่แจ้งประชาชน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอแจ้งว่าการนำรถโดยสารไปตรวจสอบโดยไม่แจ้งประชาชนล่วงหน้า เป็นอะไรที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพเอามากๆ องค์กรควรจะประสานงานกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่ประจำแต่ละป้าย เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าจะเอารถไปตรวจสภาพวันไหนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้บริการอื่นเช่น รถไฟฟ้าหรือรถตู้ แทนการรอรถที่ขาดไป เสียเวลาและสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรจะใช้เทคโนโลยีพวกแอปพิเคชั่นเพื่อทำการติดต่อกับผู้โดยสาร เช่นไปร่วมมือแอปพิเคชั่นของ จส 100 เพื่อประกาศผ่านแอปพิเคชั่นว่าจะมีรถเมล์สายไหนถูกนำไปตรวจสอบบ้าง ซึ่งวิธีนี้จะสามารถเข้าถึงผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังควรจัดรถเสริมเพิ่มเติมรถที่ขาดหายไปแทน ถ้ารถของขสมกไม่เพียงพอก็ควรแก้ไขโดยการหารถร่วมมาช่วยวิ่งในเส้นทางนั้นๆแทนชั่วคราวในชั่วโมงเร่งด่วนแทนด้วย ในเรื่องของพนักงานขับรถ ควรอบรบพนักงานขับรถให้เปิดประตูรับคนที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น คนรอรถที่ป้ายไม่ได้ขึ้นเพราะคนขับรถเปิดประตูรับคนขึ้นก่อนป้าย นายสถานีก็ถูกด่าคนที่รอรถที่ป้าย แล้วไปต่อว่าคนขับรถอีกที ทำให้หงุดหงิดกันไปกันไปหมด วันที่ 20 เมษายน 2559