สาย59มีรถน้อยตังเลยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ส่ย59มีจำนวนรถน้อยมาก บางทีทิ้งช่วงรอรถ2-3ชั่วโมงเลย