จากจรัญ37ไปประตูน้ำ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าจะนั่ฃงรถเมล์จากจรัญ37 ไปประตูน้ำต้องนั่งสายอะไร