แจ้งความประพฤติของพนักงานเก็บค่าโดยสาย รถประจำทางสาย ๘๔ ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ด้วยกระผม ได้เดินทางจาก ถนนพุทธมลฑลสาย ๔ ไปลง บริเวณสำนักงานเขตหนองแขม ด้วยรถประจำทางสาย ๘๔ ก เวลาจากถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ประมาณ ๑๙.๓๐ น. วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ขณะเดินทางกระผม ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่นาน เนื่องจากญาติ ไม่สบายมาก จึงได้ติดต่อกัน ตลอดเวลาเดินทาง เมื่อจะลงรถ เวลาใกล้สำนักงานเขตหนองแขม พนักงานเก็บค่าโดยสาย ซึ่งเป็นหญิง ชื่อ เกศนีย์ ฯ อายุประมาณ ๓๕ ปี ได้ พูดต่อว่ากระผมต่อหน้าผู้โดยสาร ด้วย น้ำเสียง และกิริยา อันน่าเกลียด ในลักษณะประจานว่า "ให้หยุดใช้โทรศัพท์ และเป็นการขวางทางผู้โดยสารอื่นซึ่งต่อคิดจะลงรถ" แม้จะไม่ใช้คำหยาบคาย แต่ ด้วยน้ำเสียง แสดงถึงความไม่เคารพ ยำเกรง ทั้งกิริยาตะโกนด้วยเสียงอันดัง ทำให้ กระผม บังเกิดความอับอาย ทั้งที่จริง กระผมไม่เคยทราบมาก่อน ว่าบนรถประจำทาง จะมีการห้ามใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ การที่องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่กำลัง จะสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้สังคมบังเกิดความชื่นชม ในภาพแห่งความมีน้ำใจ การบริการที่ดี ความเอื้ออารีต่อผู้โดยสาร แต่การกระทำโดยขาดจิตสำนึกที่ดี อันเป็นการทำลายชื่อเสียงขององค์กรที่พนักงานหลายต่อหลายคนได้เพียรพยายามสร้างมา ด้วยความยากลำบากยิ่ง การกระทำของ พนักงานเกิดค่าโดยสารชื่อ "เกศนีย์ " นี้ ได้ทำลาย ความไว้ใจ ความเชื่อมั่นศรัธาต่อองค์กรอย่างร้ายแรง และยังทำให้ ผู้โดยสารอย่างผม บังเกิดเหมือนถูกดูหมิ่นซึ่งหน้าอีกด้วย หากไม่มี ข้อห้ามโทรศัพท์ในขณะโดยสาร กระผมขอร้องเรียนดังนี้ ๑. ในการที่ ห้ามกระผมใช้โทรศัพท์ โดยการตระโกนบอกด้วยเสียงอันดังทั้งที่อยู่ใกล้กัน ทำให้เสียของพนักงานท่านนี้ได้เข้าไปในโทรศัพท์ บังเกิดการที่ทำให้กระผมถูกคู่สนทนาเกิดความคิดว่าผมได้ทำสิ่งผิด นั้น เป็นการ ที่พนักงาน เก็บค่าโดยสาร "ใช้ดูลพินิจโดยไม่ชอบ" เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นการขาดจิตสำนึก และทำลายองค์กร ขสมก. ๒. การที่พนักงาน เก็บค่าโดยสารใช้คำพูดว่ากระผมขวางทางผู้อื่นทั้งที่รถยังไม่จอดป้าย เป็นการ "ดูหมิ่นซื่งหน้า" ซึ้่งหากไม่ ติดต่อเจรจากับกระผม ๆ จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยหลัก พนักงานของ ขสมก.จะดูแล ผู้โดยสารเป็นอย่างดี ทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารที่ไม่ชำนาญทาง ด้วยใจอารีย์ แต่ พนักงาน ท่านี้ กลับทำให้ ชื่อเสียงของ องค์กร ซึ่ง กำลังพัฒนาไปในทางที่ดี ฉุดลงต่ำ นับว่า เป็นพนักงานที่ควรที่จะดำเนินการให้รับการอบรมใหม่ ก่อนที่สังคมจะรู้สึกไม่ดีต่อองค์กร