รถเมย์จากหน้าโรงพยาบาลเมโยไปวัดภูเขาทอง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนสอบถามเส้นทางรถเมย์จากป้ายหน้าโรงพยาบาลเมโย ไป วัดภูเขาทองหน่อยค่ะ