ทำกระเป๋าตังหายวันที่09/02/2016

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่อง ผมลืมกระเป๋าตังไว้บนรถเมย์ ปอ113/03 เวลาประมาณ2ทุม ภายในมีบัตรประชาชน นายสุทธิพงค์ พลฃสังข์ เลขประจำตัวประชาชน 2920301040492 เบอร์โทรศัพท์ 0625427336 และบัตรอื่นๆ กระเป๋าสีเขียว ขอบคุณครับ