514 เก็บเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ เลขที่ 1-44099 สาย 514 เวลา 17.54 นาฬิกา ขึ้นที่ แยกรัชดา ลาดพร้าว ปกติ นั่งทุกวัน ราคา 11 บาท วันนี้ ราคา 13 บาท ซึ่งกระเป๋าไม่สนใจ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ