139 เวลา9.20-9.40(22/1/2016)ไม่จอดป้ายถาวร ขับเลนในสุด โบก2ครั้งรอเกือบ40นาทียังไม่ได้ขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามนั้นค่ะ