News/Event

02862

ข่าวฉบับที่ 028/2562                                                                                                                                                               ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

ขสมก.จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี 2 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

แทนเรือข้ามฟาก กรณี ปิดการจลาจลทางบกและทางน้ำ ซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

Read more
38270

          วันนี้ (26 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก.ขสมก. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอก.ฝรอ., นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร., นายคมสันโชติประดิษฐ์ ช.ผอก.ฝรร.

Read more
123456
ถ้าคุณ 60 แล้วยังแจ๋วอยู่...สมัครเป็นผู้จ้างเหมาขับรถ (รายบุคคล) กับ ขสมก. นะคะ
Read more
1234

ขสมก.จัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

 

Read more
1334
ขสมก. สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ให้สิทธิเด็กใช้บริการรถโดยสารฟรีตลอดวัน
Read more
0041

  ขสมก.พร้อมให้บริการระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Ticket )บนรถโดยสารธรรมดา 800 คัน  เริ่ม 15 ต.ค.นี้

 

Read more
0040

ข่าวฉบับที่ 040 /2561                                                                ประจำวันที่  12  ตุลาคม 2561

 

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 6 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลฯ 15 ต.ค. นี้

 

Read more
131061
ขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการฟรี แก่ประชาชนที่เดินทาง
ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.นี้
 
 
Read more
037
ขสมก.ชะลอการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่
         
          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชะลอการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่ ที่จะเริ่มใช้กับรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำใช้เชื้อเพลิงก๊าธรรมชาติ (NGV) จำนวน 100 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ออกไปก่อน จนกว่าเรื่องดังกล่าว จะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางอีกครั้ง
Read more

Pages