สัญญารถโดยสารประจำทาง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ร.88/2563 ลว.23 ก.ย.63 บริษัท กรุงเทพไฟว์สตาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนหลักประกันเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
2 ร.87/2563 ลว.23 ก.ย.63 บริษัท กรุงเทพไฟว์สตาร์ ทรานสปอร์ต บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดจำนวนรถโดยสารธรรมดา สาย 89
3 ร.86/2563 ลว.17 ก.ย.63 บริษัท กลุ่ม 39 เดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
4 ร.85/2563 ลว.15 ก.ย.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 109,110,113,115,116,124,125,126,127
5 ร.83/2563 ลว.27 ส.ค.63 บริษัท ต.มานิตย์ การเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 68
6 ร.82/2563 ลว.11 ส.ค.63 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 139,207
7 ร.81/2563 ลว.07 ส.ค.63 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 56
8 ร.80/2563 ลว.05 ส.ค.63 บริษัท จักรพงษ์ทรานสปอร์ต จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
9 ร.79/2563 ลว.23 ก.ค.63 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 182
10 ร.78/2563 ลว.23 ก.ค.63 บริษัท วิริยะวงศ์รถร่วมบริการ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
11 ร.77/2563 ลว.22 ก.ค.63 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
12 ร.76/2563 ลว.22 ก.ค.63 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้อฮีโน่ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
13 ร.75/2563 ลว.22 ก.ค.63 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้ออีซูซุ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
14 ร.74/2563 ลว.22 ก.ค.63 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
15 ร.73/2563 ลว.22 ก.ค.63 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสารปธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อฮีโน่ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
16 ร.72/2563 ลว.22 ก.ค.63 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
17 ร.71/2563 20 ก.ค.63 บริษัท สันติมิตร จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 133
18 ร.70/2563 ลว.15 ก.ค.63 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
19 ร.7/2565 26.เม.ย.65 บริษัท สามัคคีบัส จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 27
20 ร.69/2563 ลว.14 ก.ค.63 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเแดวู เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Pages