สัญญาจ้าง ปี 2562

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 จ.99/2562 ลว.19 พ.ย.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่มีนบุรี ขดร.2
2 จ.98/2562 ลว.19 พ.ย.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่สวนสยาม ขดร.2
3 จ.97/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ขดร.1
4 จ.96/2562 ลว.21 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่หมอชิต 2 ขดร.8
5 จ.95/2562 ลว.21 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่ฟาร์มจระเข้ ขดร.3
6 จ.94/2562 ลว.21 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่แพรกษา-บ่อดิน ขดร.3
7 จ.93/2562 19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่กำแพงเพชร 2 ขดร.8
8 จ.92/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่พระประแดง ขดร.5
9 จ.91/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่แสมดำ ขดร.5
10 จ.90/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่ปู่เจ้าสมิงพราย ขดร.3
11 จ.89/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่คลองเตย ขดร.4
12 จ.88/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่รังสิต ขดร.1
13 จ.87/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่กัลปพฤกษ์ ขดร.5
14 จ.86/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่ปู่เจ้าสมิงพราย ขดร.3
15 จ.85/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่บางพลี ขดร.3
16 จ.84/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่หมอชิต 2 ขดร.8
17 จ.83/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่สวนสยาม ขดร.2
18 จ.82/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่คลองเตย ขดร.4
19 จ.81/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ขดร.4
20 จ.80/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่หนองเชียงโคต ขดร.7

Pages