สัญญาซื้อขาย ปี all

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ซ.8/2563 ลว.26 พ.ค.63 บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง แบบไหลผ่าน พร้อมอูปกรณ์ 2 เครื่อง
2 ซ.7/2563 ลว.25 พ.ค.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ของ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ.2563
3 ซ.6/2565 26.เม.ย.65 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
4 ซ.6/2563 ลว.8 เม.ย.62 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
5 ซ.5/2565 19.เม.ย.65 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ38 (อู่สวนสยาม) เฃตการเดินรถที่8
6 ซ.5/2563 ลว.02 เม.ย.63 บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด สัญญษซื้อขายผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563
7 ซ.4/2565 19.เม.ย.65 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ1 (อู่กำแพงเพชร) เฃตการเดินรถที่8
8 ซ.4/2563 27 มี.ค.63 บริษัท วิคทรอรี่ อินสตรูเม้นท์ จำกัด สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง แบบไหลผ่าน พร้อมอูปกรณ์ 2 เครื่อง
9 ซ.3/2565 19.เม.ย.65 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ28 (อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม) เฃตการเดินรถที่8
10 ซ.3/2563 ลว.12 ก.พ.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาซื้อขาย Software Antivirus พร้อมติดตั้ง
11 ซ.2/2565 4.ก.พ.65 บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 1 กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) , กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต) และกลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 3 (อู่รังสิต)
12 ซ.2/2563 ลว.31 ม.ค.63 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
13 ซ.17/2563 ลว.28 ก.ย.63 ร้านค้าน้ำดื่มดีวอยด์ สัญญาซื้อขายน้ำดื่มดีวอยด์
14 ซ.16/2563 ลว.25 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาซื้อขาย Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
15 ซ.15/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 กปด.2 (อู่กัลปพฤกษ์)
16 ซ.14/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 กปด.3 (อู่แสมดำ)
17 ซ.13/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 กปด.1 (อู่พระประแดง)
18 ซ.13/2562 26 ธ.ค.62 บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง หรือแขวนพร้อมติดตั้ง
19 ซ.12/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการสำนักงานใหญ่
20 ซ.12/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท โมชดารา จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องนับธนบัตร และเครื่องนับเหรียญ

Pages