เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่องของเขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Thursday, July 27, 2023 to Tuesday, August 22, 2023
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
120,000.00
สถานะโครงการ: 
During Process