ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
317790
วันที่รับเอกสาร: 
15/12/2015 to 28/12/2015
วันที่ยื่นซอง: 
15/12/2015 to 28/12/2015
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/12/2015
ราคากลาง: 
308,160.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Tuesday, December 15, 2015