ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
620000
วันที่รับเอกสาร: 
18/09/2014 to 26/09/2014
วันที่ยื่นซอง: 
07/10/2014
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/10/2014
ราคากลาง: 
631,728.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Tuesday, September 9, 2014