ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน พร้อมเครื่องปรับอากาศ อู่พระประแดง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Wednesday, September 24, 2014 to Monday, September 29, 2014
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
17,515,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
During Process
เอกสารร่าง TOR: