ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถ กปด.11(อู่บางเขน)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
465450
ราคากลาง: 
464,400.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
464,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บบริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
464,400.00
วันที่ประกาศ: 
Tuesday, July 24, 2018