ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่มีนบุรีและอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Monday, November 3, 2014 to Wednesday, November 5, 2014
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
2,380,536.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
During Process
เอกสารร่าง TOR: