จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 สำนักพัฒนาบุคลากร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
550000
วันที่รับเอกสาร: 
08/11/2016 to 21/11/2016
วันที่ยื่นซอง: 
21/11/2016
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/11/2016
ราคากลาง: 
358,800.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด
14,388.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปรมปิติ
ไม่มารับฟังการพิจารณา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด
14,350.00
วันที่ประกาศ: 
Tuesday, November 8, 2016