จ้างเหมาทำความสะอาดอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
545700
วันที่รับเอกสาร: 
13/06/2019 to 26/06/2019
วันที่ยื่นซอง: 
27/06/2019
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/06/2019
ราคากลาง: 
547,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.ซี. ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด
460,314.00
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด
527,531.40
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด
539,280.00
บริษัทไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
540,000.00
บริษัท เอวา อาร์เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
543,299.52
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
545,650.00
บริษัท เอ เอส จี คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
608,748.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น.ซี. ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด
460,314.00
วันที่ประกาศ: 
Thursday, June 13, 2019