จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จำนวน 665,613 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จำนวน 665,613 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 2 - 6 ต.ค. จำนวน 3,337,759 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จำนวน 665,613 คน