จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 546,369 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 546,369 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 25 - 30 ก.ย. จำนวน 3,828,580 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 546,369 คน