จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน