จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2565 จำนวน 477,110 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2565 จำนวน 477,110 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2565 จำนวน 3,235,167 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2565 จำนวน 477,110 คน