จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566 จำนวน 666,959 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566 จำนวน 666,959 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
250966