จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 570,903 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 570,903 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 6 - 11 พ.ย. จำนวน 4,006,239 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 570,903 คน