จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องชั้น 1 และบันไดหน้าที่ทำการ เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
265,000
วันที่รับเอกสาร: 
20/06/2016 to 29/06/2016
วันที่ยื่นซอง: 
20/06/2016 to 29/06/2016
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/06/2016
ราคากลาง: 
265,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Monday, June 20, 2016