จัดซื้อกล้องวีดีโอสำหรับงานประชุมออนไลน์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Thursday, February 24, 2022
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
104,860.00
สถานะโครงการ: 
During Process