ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กปด.21,31 อู่รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Friday, July 13, 2018 to Wednesday, July 25, 2018
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,628,112.00
สถานะโครงการ: 
During Process