ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Wednesday, July 18, 2018
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
290,184.00
สถานะโครงการ: 
During Process