ขสมก. ยุติให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ ในเส้นทางทับซ้อนกับเอกชน 5 เส้นทาง เริ่ม 1 พ.ย. 66

ข่าวฉบับที่ 017 /2566                                                                                            ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2566

 

 

ขสมก. ยุติให้บริการรถโดยสารปรับอากาศในเส้นทางทับซ้อนกับเอกชน 5 เส้นทาง เริ่ม 1 พ.ย. 66

 

                    นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า
ตามที่กรมการขนส่งทางบก มีหนังสือแจ้งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พิจารณาปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง โดยให้ ขสมก.
ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางเดิมของ ขสมก. ที่ทับซ้อนกับเส้นทางของผู้ประกอบการเดินรถเอกชนตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง  และคืนใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้นายทะเบียนกลาง  จำนวน 5 เส้นทาง   

                  ขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องยุติให้บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 เส้นทาง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้                  

                     1. สาย ปอ. 8            เส้นทาง สะพานพระพุทธยอดฟ้า - เคหะชุมชนร่มเกล้า

                     2. สาย ปอ.34           เส้นทาง รังสิต - หัวลำโพง

                     3. สาย ปอ.39           เส้นทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

                     4. สาย ปอ.140         เส้นทาง แสมดำ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

                     5. สาย ปอ.517         เส้นทาง หมอชิต 2 - ศูนย์การค้าเทิดไท    

 

                  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. ได้แก่ บัตรโดยสารล่วงหน้ารายเดือน - รายสัปดาห์  บัตรโดยสารนักเรียน - นักศึกษา บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แบบรายเที่ยว  
และบัตร TRANSIT PASS RED LINE BKK  X  BMTA ยังคงสามารถนำบัตรไปใช้ชำระค่าโดยสาร
บนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ในสายอื่น ๆ ได้ตามปกติ

ภาพประกอบ: 
01766
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: