ขสมก.พร้อมให้บริการระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Ticket ) บนรถโดยสารธรรมดา 800 คัน เริ่ม 15 ต.ค.นี้

  ขสมก.พร้อมให้บริการระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Ticket )บนรถโดยสารธรรมดา 800 คัน  เริ่ม 15 ต.ค.นี้

 

                   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำบัตรฯรุ่นแรก(เวอร์ชั่น 2.0) มาใช้สิทธิขึ้นรถโดยสารธรรมดา ที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) จำนวน 800 คัน รวม 75 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่นำบัตรฯ ไปอัพเกรดเป็น เวอร์ชั่น 2.5  ยังสามารถนำบัตรฯ มาใช้สิทธิขึ้นรถโดยสารดังกล่าวได้ตามปกติ โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด

นายประยูร  ช่วยแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ขสมก.ได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) บนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 800 คัน รวม 75 เส้นทาง (เส้นทางรถเมล์ฟรีเดิม)และได้มีการทดสอบระบบแล้ว พบว่ามีความเสถียรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงพร้อมให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำบัตรฯรุ่นแรก (เวอร์ชั่น 2.0) มาใช้สิทธิขึ้นรถโดยสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่นำบัตรฯไปลงทะเบียนกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่ออัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่น 2.5  ยังสามารถนำบัตรฯ มาใช้สิทธิขึ้นรถโดยสารดังกล่าวได้ตามปกติ  โดยพนักงานเก็บค่าโดยสาร จะฉีกคูปองให้กับผู้ถือบัตรฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้บริการแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องนำบัตรฯมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) ที่ติดตั้งบริเวณประตูรถทั้ง 2 ข้าง  ทั้งขณะขึ้นและลงรถ เพื่อให้ระบบหักค่าโดยสารออกจากวงเงินในบัตร ตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. รถโดยสารธรรมดาเส้นทางปกติ  อัตราค่าโดยสาร 6.50 บาท

2. รถโดยสารธรรมดา ขึ้นทางด่วน  อัตราค่าโดยสาร 8.50 บาท  

3. รถโดยสารธรรมดา กะสว่าง        อัตราค่าโดยสาร 8.00 บาท

 

……………………………………………….                  

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือ แนะนำบริการได้ที่  www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ  ศูนย์  Call  Center  1348   ทุกวัน   ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็นต้นไป

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักผู้อำนวยการ

 

ภาพประกอบ: 
0041
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: