ขสมก.ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 15 เส้นทาง เลี่ยงโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช

ข่าว ขสมก.ฉบับที่ 034 /2563                                                                                                                                                    ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563       
                          
    ขสมก.ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 15 เส้นทาง เลี่ยงโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช
 
    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง จำนวน 15 เส้นทาง ได้แก่ สาย A4, 59, 70, 80, 91, 189, 503, 1, 32, 44, 123, 3, 25, 47 และสาย 508  เพื่อเลี่ยงโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างฯจะแล้วเสร็จ
    นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร จะดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช โดยเริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 1 ปี 6 เดือน โดยจะปิดการจราจรบนถนนหน้าพระลาน และถนนหน้าพระธาตุ จนกว่าโครงการก่อสร้างจะดำเนินการแล้วเสร็จ  ขสมก.จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ จำนวน 15 เส้นทาง  เพื่อเลี่ยงโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. จุดที่ 1 รถโดยสาร สาย A4, 59, 70, 80, 91, 189, 503 จอดรับ - ส่ง ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา  เริ่มต้นจากสนามหลวงไปตามซอยหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามซอยราชินี แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย์ แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ แยกขวาไปตามถนนจักรพงษ์ แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินกลาง เข้าเส้นทางปกติ
    2. จุดที่ 2 รถโดยสาร สาย 1, 32, 44, 123, 3 จอดรับ - ส่ง ณ บริเวณถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ท่าราชวรดิษฐ์  เริ่มต้นจากถนนราชดำเนินใน ถนนสนามไชย หรือ ถนนเจริญกรุง  เข้าถนนท้ายวัง แยกซ้ายถนนมหาราช แยกซ้ายถนนเชตุพน แยกซ้ายถนนสนามไชย เข้าเส้นทางปกติ
    3. จุดที่ 3 รถโดยสาร สาย 25, 47, 508 จอดรับ - ส่ง ณ บริเวณท่าน้ำวังหลัง กรมรักษาดินแดน เริ่มต้นจากถนนราชดำเนินใน หรือ ถนนเจริญกรุง เข้าถนนสนามไชย แยกเข้าถนนกัลยาณมิตร แยกขวาซอยราชินี
........................................
      ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ  สอบถามเส้นทางรถเมล์   หรือ แนะนำบริการได้ที่  www.bmta.co.th , facebook BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ  ศูนย์  Call  Center  1348   ทุกวัน   
ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป
ภาพประกอบ: 
0332563