การว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วันที่รับเอกสาร: 
03/11/2014 to 12/11/2014
วันที่ยื่นซอง: 
03/11/2014 to 12/11/2014
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/11/2014
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Monday, November 3, 2014