การขายอะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพ เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
0.00
วันที่รับเอกสาร: 
24/06/2015
วันที่ยื่นซอง: 
24/06/2015
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/06/2015
ราคากลาง: 
0.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Wednesday, June 24, 2015