ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
101 19/09/2019 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
102 18/09/2019 ซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง
103 17/09/2019 ซื้อเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด
104 13/09/2019 เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด
105 12/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2
106 06/09/2019 ็H-62-5-PR-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำประกันอัคคีภัย สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างจัดทำประกันอัคคีภัย สนญ.
107 06/09/2019 ประกาศผู้ชนะรับประกันอัคคีภัยทรัพย์สินองค์การเขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon prakaasprakanakhkhiiphay.pdf, PDF icon thraphysinthiieaaprakanakhkhiiphay.pdf
108 06/09/2019 พิเศษ/2562 ลว.5 ก.ย. 62 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างพยาบาล
109 04/09/2019 พิเศษ/2562 ลว. 30 ส.ค. 62 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างแพทย์
110 03/09/2019 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ผู้ชนะเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
111 30/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 2 อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaaskalpphrks.pdf, PDF icon aecchngphlkalpphrks.pdf
112 30/08/2019 พิเศษ/2562 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2562 ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน
113 30/08/2019 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 3 อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon aecchngphlaesmdam.pdf, PDF icon prakaasaesmdam.pdf
114 30/08/2019 งธ.(ฝรอ.) 22/2562 ลว. 29 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ 25 คัน โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถจักรยานยนต์ 25 คัน
115 30/08/2019 ช.ผอก.ฝรอ.1 56/62 ลว.27 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
116 30/08/2019 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon aecchngphlphrapraaedng.pdf, PDF icon prakaasphrapraaedng.pdf
117 29/08/2019 จ้างบำรุงรักษาดูและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด (สิทธิชัย) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาดูและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด
118 28/08/2019 ขดร.2/980/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaasphuuchna_rpph.uuswnsyaam0001.pdf
119 28/08/2019 ขดร.2/972/2562 จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaasphuuchna_aembaan_uuswnsyaam0001.pdf
120 27/08/2019 เรื่อง การขายทอดตลาดรถปลดระวาง(รถใช้งานสำนักงาน)จำนวน 3 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon การขายทอดตลาดรถปลดระวาง(รถใช้งานสำนักงาน)จำนวน 3 คัน

Pages